• +31 (0)6 301 568 63
 • info@paulienvandeloo.com

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Zoals de wet vanaf 25 mei 2018 voorschrijft informeer ik u hier over de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY

www.paulienvandeloo.nl

info@paulienvandeloo.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die  zij verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • bankgegevens bij betaling van producten
 • beeldmateriaal
 • bijzondere data (zoals een huwelijks-, geboorte-, overlijdens- of jubileumdatum)

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact op via info@paulienvandeloo.com. Dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel bewaart Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY persoonsgegevens?

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen bellen of mailen om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen of diensten bij u af te kunnen leveren
 • voor het afhandelen van uw betaling

Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk.

Hoe lang bewaart Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY persoonsgegevens?

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY bewaart uw persoonsgegevens zolang dit relevant of wettelijk verplicht is. 

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY bewaart geen gegevens over uw activiteiten op haar websites.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY zal uw gegevens nooit openbaren, aan derden verstrekken of verkopen, tenzij tenzij Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY door een wettelijke bepaling hiertoe verplicht wordt, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of zij in goed vertrouwen gelooft dat een dergelijke handeling nodig is om:

 1. te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Paulien van de Loo of een van haar websites;
 2. om de rechten of eigendom van Paulien van de Loo te beschermen en te verdedigen; en
 3. te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY of het publiek te beschermen. 

Gebruik van Cookies

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY maakt geen gebruik van Cookies op haar websites. 

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@paulienvandeloo.com.

Vragen of wijzigingen

U hebt het recht om persoonsgegevens die Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY verwerkt en op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als deze incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met haar opnemen. De uiteindelijke beslissing om uw persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY. Bent u het niet eens met haar beslissing dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van deze privacyverklaring

Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Paulien van de Loo PHOTOGRAPHY uw informatie beschermt.