• +31 (0)6 301 568 63
  • info@paulienvandeloo.com

Book

Book

Boek ‘Op de Tuin – My garden in Amsterdam’. Met documentair beeld over het volkstuinieren anno nu in Amsterdam. De aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Bond van Volkstuinders in 2017. 

Voor meer informatie, beelden en bestellen ga naar:  www.opdetuin.com